Ofer Levin GTI - Times Of Israel

עופר לוין: "יצירתו של שאה השפיעה על אמנים ישראלים גדולים" | Ofer Levin GTI

האסטרטג הפיננסי, עופר לוין, בעל אוסף לוין, התראיין ל-"The Times Of Israel" בנוגע ליצירות הקשורות לעקדת יצחק בכלל ויצירתו של רבי משה מזרחי שאה: "יצירתו של שאה השפיעה על אמנים ישראלים גדולים אחרים כמו משה קסטל המודרניסט ויצחק פרנקל, שחיקו באופן ישיר את יצירתו של שאה".

ההיסטוריון ואוצר האמנות, גדעון עפרת, הוסיף: "פרשנות מוקדמת של עקדת יצחק באמנות הישראלית מופיעה ביצירתו של רבי משה מזרחי שאה. מסורת ציוריו קשורה בעיקר למלאכת היד היהודית במזרח אירופה מהמאות ה-18 וה-19 ולליטוגרפיות ולציורים מטהרן בסביבות 1890 ובתחילת המאה ה-20".

נגישות