Israel: Land and Identity

עופר לוין: תערוכת 'Israel: Land and Identity' | לוין אמנות, חברה ותרבות

תערוכת "Israel: Land and Identity" שהתקיימה בגלריית רועי גרין בקליבלנד, ארה"ב מנובמבר 2015 ועד מרס 2016, הייתה ההזדמנות הראשונה לצפות במבחר יצירות אמנות מאוסף לוין מחוץ לישראל. התערוכה התאפשרה הודות לשיתוף פעולה פורה בין הפדרציה היהודית בקליבלנד לבין לוין אמנות, חברה ותרבות, אשר הוקמה על ידי איש ההשקעות ואספן האמנות עופר לוין.

התערוכה הציעה מבט היסטורי של יצירות המסמלות כמיהה לזהות לאומית ישראלית ואישית המושתתת על זיקה הדוקה לארץ ישראל ולאדמתה. והתמקדה בדרכי עיצובה של הזהות הישראלית באמנות החזותית במהלך מאה השנים האחרונות, באמצעות הצגת אדמות הארץ ונופיה – מוטיב מרכזי בתולדות האמנות הישראלית.

היצירות המוצגות בה מדגישות את ההבדלים שבין אמנים שפעלו לפני קום המדינה, ושעבודותיהם ממוקדות בזיקה לאדמה, המתבטאת בתיאורי נופי הארץ ובדמות הערבי המקומי, ובין האמנים שפעלו אחרי הקמתה ואשר נטו לאמנות מופשטת המתמקדת בגווני האור הייחודיים לארץ ובאקלימה. כאשר משנות השבעים ואילך מתרחש שינוי נוסף המתבטא במיקוד בנקודת המבט הסובייקטיבית של היחיד. את כל אלה עטפו השפעותיהן של אופנות אמנותיות מאירופה ומארה"ב.     

צפו ביצירות מן התערוכה:

צפו בתמונות מן התערוכה:

התערוכה הורכבה מ-46 יצירות מתוך אוסף לוין, אשר נמצא בבעלותו של עופר לוין להלן רשימת האמנים בתערוכה: אלברט רובין, ראובן רובין, אבל פן, יעקב אייזנברג, אליאס ניומן, משה מטוסובסקי (מטוס), אריה אורלנד, מרדכי לבנון, יעקב איזנשר, יוסף זריצקי, אליהו גת, שרגא ווייל, משה קסטל, יוסף יעקב, יעקב שטיינהרט, אנה טיכו, נפתלי בזם, שמואל בונה, אריה ארוך, רפי לביא, דב הלר, מוטי מזרחי, מיכאל דרוקס, משה גרשוני, יצחק דנציגר, יוסל ברגנר, ג'ררד מרקס, אביגדור אריכא, מיכה אולמן, אברהם אופק, חיים מאור, דורון ליבנה, רות דורית יעקובי, מנשה קדישמן, ליליאן קלאפיש, דוד טרטקובר, אורי גרשט, גרי גולדשטיין ופבל וולברג.

נגישות