Ofer Levin - Art Investments

עופר לוין GTI בראיון לאתר 'הון' על השקעות בעולם האמנות

בראיון שפורסם לאחרונה באתר 'הון' הפנה עופר לוין, אסטרטג פיננסי ואספן אמנות ישראלית, את הזרקור לתחום ההשקעות באמנות ולאפיקים המרכזיים הקיימים בשוק, מרכישה של יצירת אמנות בודדת מבתי מכירות וכלה באפשרויות המתפתחות האחרונות – פלטפורמות דיגיטליות.

"כיום מגוון האפשרויות החדשות להשקעה באמנות עשוי להתאים לכל כיס. באופן כללי קיימים בעולם שלושה אפיקים בסיסיים: אפיק אחד הוא השקעה בקרנות גידור המתמחות באמנות ולעיתים אף בז'אנר מסוים בתוכה. במקרה זה המשקיעים מתחייבים 'לנעול' את סכום ההשקעה במשך מספר שנים כדי למקסם ככל שניתן את ערך היצירות ולממש את הרווח על ההשקעה. אפיק נוסף מאפשר השקעה במניות המייצגות חלקים מתוך יצירת אמנות אחת. באופן זה גם משקיעים קטנים, שאין ברשותם את הסכום הדרוש לרכישת יצירת אמנות של אמן נחשב, מסוגלים להיכנס לשוק".

אשר לשחקנים אחרים בעולם השקעות האמנות, ביניהם NFT (מטבע שאינו בר החלפה = Non-Fungible Token), שהוא נגזרת של תחום הקריפטו וכלפיו עלו חששות לגבי מידת אמינותו, ציין לוין את כוחו העולה בשנים האחרונות. יחד עם זאת, לוין הדגיש את הצורך לנקוט משנה זהירות אף יותר מבכל השקעה אחרת: "יש לחקור ביסודיות את יצירת האמנות, את מידת האותנטיות שלה, את המסגרת שבה היא מוצעת להשקעה ואת טווח המחירים בהשוואה ליצירות דומות"´כך חתם לוין את דבריו.

נגישות