אוסף לוין: הורה – משה מטוסובסקי | עופר לוין GTI

משה מטוסובסקי (1908 – 1958), הוא אמן יליד ורשה. מטוסובסקי עלה לישראל בשנת 1924 ולמד בבצלאל במשך שנתיים. בשנת 1928, נסע לשלוש שנים לפריז כדי להשלים את השכלתו האמנותית. מטוסובסקי שהיה רוויזיוניסט ופעיל באצ"ל, נהג לצייר ציורים בעלי מוטיבים לאומיים שהתכתבו עם המציאות הפוליטית והחברתית דאז. בהמשך שינה טעמו וציוריו נטו לכיוון קוביסטי ומוזיקלי למחצה. […]

אוסף לוין: הורה – משה מטוסובסקי | עופר לוין GTI Read More »