Levin - News1

עופר לוין: "אוסף לוין – אחד מאוספי האמנות הישראלית הגדולים בעולם" | News1

אספן האמנות והאסטרטג הפיננסי, עופר לוין, התראיין עבור אתר News1 לגבי אוסף האמנות שבבעלותו, אוסף לוין, אשר נרכש ברובו ממבקר האמנות גדעון עפרת בעבר וכיום מטופח על ידי לוין. במהלך הראיון הוא הסביר מדוע הוא מאמין שהאוסף מייצג את כל השלבים בהיסטוריה של מדינת ישראל.

לוין אמר: "אם בוחנים את האוסף מבחינה תקופתית, מגלים שכל אבני הדרך בתולדות המדינה מיוצגות באוסף במידה כזו או אחרת: החיים בגולה, תקופת העליות, ראשית ההתיישבות, מלחמת העצמאות והעשורים של המשך גיבושה של המדינה ושגשוגה".

"היצירות המוקדמות ביותר הן מסוף המאה ה-19, והמאוחרות ביותר מן השנים האחרונות, וכאמור, האוסף מתחדש כל הזמן. האוסף הוא, הלכה למעשה, שיקוף אמנותי להתפתחותה של ישראל", הוסיף לוין.

נגישות